top of page

 אודות מודל המיפוי האנרגטי 

כלי העבודה העיקרי בשיטת ה-4 באלאנס הינו מודל הנקרא - מיפוי אנרגטי. מודל זה, כפי שמרמז שמו, עוזר לשרטט מפה של המאזן האנרגטי שלנו. מודל זה מבוסס על תורת ארבעת היסודות -  אבני הבניין היסודיות ביותר של החיים.  תורת 4 היסודות מוכרת בעיקר בהיבט הפיזי שלה - החלוקה של כל חומר בטבע ל-4 יסודות ראשיים - אש, מים, אוויר ואדמה.  כל דבר בטבע מורכב מתמהיל מסוים שלהם.  כמו הטבע כך גם הטבע האנושי הטמון בנו מורכב מאותם יסודות בדיוק, שכן אנו חלק בלתי נפרד מהסביבה שלנו.  במקרה שלנו אנו עוסקים בהיבט המטא-פיזי הפנימי של 4 היסודות.   אנרגיית החיים של כל אחד ואחת מאיתנו זורמת דרך ארבעת היסודות אך אצל כל אחד היא מחולקת באופן שונה ביניהם. אופן חלוקה זה קרוי - משק האנרגיה הפנימי שלנו וניתוח אופן החלוקה הזה קרוי - מיפוי אנרגטי

 

אבחון נכון הוא שער להצלחה. בין אם מדובר באבחון רפואי, פסיכולוגי, רגשי או כל היבט אחר של חיינו. המיפוי האנרגטי יוצר למעשה תהליך אבחון והערכה מקיף ומדויק, כמו צילום רנטגן שנכנס לשכבות העמוקות ביותר שלנו. מודל המיפוי מהווה כלי אבחוני ייחודי במינו שכן הוא מציג אבחון בעל 4 מימדים- ארבעת מימדי הקיום שלנו המיוצגים ע"י ארבעת היסודות ועוברים הקבלה לארבעת מימדי הגוף שלנו. תוך כדי אינטגרציה של כל המידע המתקבל נוצרת מפה בעזרתה אנו מקבלים תשובות והבנה לגבי המתרחש בחיינו ומפתחים אט אט את היכולת לקבל חזרה את השליטה לידינו ואת היכולת לנווט את חיינו לאותם מקומות של איזון ויציבות. רק ממקום יציב מתחיל שינוי אמיתי

 בכדי לעבוד עם מודל  המיפוי האנרגטי ראשית יש ללמוד את עיקרי תורת ארבעת היסודות, להבחין בין כל יסוד ויסוד ולפתח מודעות ראשונית לדינמיקה העדינה בין ארבעת היסודות. תהליך למידה זה דורש לאמץ ולהטמיע שפה חדשה בתקשורת הפנימית שלנו

 

על התהליך

אבחון רב מערכתי

 : תהליך העבודה מורכב ממספר שלבים

מפגש ראשון - למיפוי אנרגטי והכרות בסיסית עם מודל ה-4 באלאנס 

שלב שני -  בניית תכנית עבודה יומית ושבועית 

שלב שלישי - סדרת מפגשים פרטניים וקבוצתיים - להטמעת המודל 

שלב רביעי - ליווי ומעקב לאורך זמן 

 משק האנרגיה הפנימי​ - המיפוי הלכה למעשה

 

ארבעת היסודות הם כלי שיקוף למאזן האנרגטי שלנו. בעזרת סדרת שאלות פשוטות על תפקודינו היומיומי, הרגלים ואופן התנהלות שוטף, נקבל מפה  המשקפת את מצבו של כל יסוד ויסוד במערך האנרגטי הפנימי שלנו. בעזרת מפה זו נוכל לא רק להבין איפה אנו ממוקמים על הסכלה אלא גם לקבל ולהפנים את ההשלכות של מצב זה על החיים שלנו ושל הסובבים אותנו. בדפים של האלמנטים השונים באתר תוכלו לבצע הכרות ראשונית עם היסודות ועם ההשפעות שלהם אחד על השני. מה מייצר חוסר איזון ומצבי קיצון ואיך אפשר למתן את התנודות במצב האנרגטי שלנו. מנקודה זו של התפכחות למצב האנרגטי יהיה קל יותר למצוא מגוון דרכים לנוע לאזור האיזון, אשר לצערנו לא הרבה אנשים זוכים להכיר אותו לעומק מספיק בכדי לזכור כמה הוא חיוני לנו וכמה אנו זקוקים לו

bottom of page