top of page

אלמנט האדמה

האלמנט הבסיסי ביותר המייצג בעיקר את הקשר עם החיים והמציאות דרך הגוף הפיסי שלנו. הקשר עם החיים מתהווה דרך החושים שלנו ומחבר את הגוף הפיסי שלנו לסביבה. ככל שאנו חושיים יותר כך אנו גבוהים יותר באלמנט האדמה ומחוברים יותר למציאות. משיכה לריקוד, למוזיקה, לצבעוניות, תשוקה לאוכל, למיניות ומגע כל אלו מצביעים על חיבור גבוה יותר לאלמנט האדמה. משיכה זו נמדדת באחוזים באופן יחסי לשאר היסודות ומחלקת אותנו באופן סכמתי ל-2 סוגי טיפוסים - גבוהים באדמה או נמוכים. אנשים שגבוהים יותר באופן יחסי באדמה הם אנשים חמים יותר והחיבור שלהם לחיים דרך החושים הוא משמעותי יותר עבורם. לעומתם אנשים שנמוכים יותר באדמה יפנו פחות משאבים לחיבור החושי עם החיים ופחות ייהנו מהנאות החיים הקטנות, הפשוטות והגופניות

נקודת האיזון

logo_edited_edited.png

על פי גישת האימון ההוליסטי נקודת האיזון של אלמנט האדמה היא מצב בו אנו במודעות מלאה לגבי הנוכחות הפיזית שלנו והחיבור הפיזי שלנו למציאות ולחיים - תזונה מאוזנת ומותאמת אישית, הרגלי שתיה, הרגלי שינה נכונים, מודעות לשינויים הפיסיים שעוברים עלינו עם הגיל ובמקביל לשינויים הורמונליים ואחרים ועוד.  נקודת האיזון היא משימה חמקמקה מאוד על רקע קצב וסגנון החיים האינטנסיבי שבו אנו חיים, אך היא יכולה לחסוך לנו הרבה זמן וכוח שכן היא מביאה אותנו לפעול ממקום מפוכח, יציב ומבוסס

ציר האדמה והאוויר

earth_edited.jpg

בן זוגו של אלמנט האדמה הוא אלמנט האוויר. כאשר האדמה אצלנו גבוהה האוויר שבנו יהיה נמוך ואנו נהיה מרוכזים מדיי בהנאות חושיות ועיסוק יתר עם הגוף ותשוקותיו. אם האדמה שבנו נמוכה האוויר שבנו יהיה גבוה. אנו נהיה מרוכזים יותר במחשבות של עולם 

.האוויר, נאבד את הקשר עם החיים והמציאות והתשוקה שבנו תתפוגג

האדמה והאוויר יבואו תמיד אחד על חשבון השני בשל הציר המשותף ​

.שלהם

bottom of page